heat exhaustion

  1. Noun sıcak çarpması, güneş çarpması.