heat island

  1. çıkardığı ısı çevresindeki alandan ölçülebilir derecede daha çok olan bir endüstri ya da iskân bölgesi
  2. Noun ısı adası
kentsel ısı adası Noun