heavy costs

  1. Noun ağır giderler
ağır başlangıç giderlerini hesaptan düşmek Verb