heavy taxes

  1. Noun ağır vergiler
tütüne ağır vergi koymak Verb