hide one's light under a bushel

  1. Verb örnek olmak istememek
  2. Verb kendi yeteneğini gizlemek
  3. Verb becerisini saklamak