high command

  1. başkomutan ile kurmayı
fiyat düzeyi yüksek olmak Verb
yüksek fiyatta olmak Verb
yüksek bir kira elde etmek Verb
başkomutanlık. Noun
başkomutanlık karargâhı, yüksek komuta heyeti. Noun
pahalı bir şey
yüksek bir kira elde etmek sözleşme kirası