high hand

  1. istibdat
  2. müstebitlik
  3. despotluk
  4. tiranlık
zorbaca davranmak Verb
zorbaca yönetmek Verb
zorbaca yönetmek Verb
keyfî bir şekilde, keyfince, diktatörce, zorbalıkla, kaba güçle.
(a) kendince, keyfî, indî, karakuşî, (b) tepeden bakarak, üstünlük/âmirlik taslayarak.