high interest

  1. yüksek faiz
yüksek faiz getiren hisse senet dileri Noun
yüksek faiz getiren hisse senetleri Noun
yüksek faiz ödemek zorunda olmak Verb
yüksek faiz getirmek Verb
yüksek faiz oranı ödemek Verb
yüksek faiz oranı ödemek Verb
yüksek faiz haddi