high rate

  1. yüksek vergi
yüksek faizli
pahalı olmak Verb
yüksek değer biçmek Verb
yüksek faiz haddi
yüksek ölüm oranı
saat başına düşen azami parça olup
bir parça için saptanan standart zamandan daha az bir zamana tekabül eder
yüksek faiz oranı ödemek Verb
yüksek payı olmak Verb
hizmetlerine yüksek değer biçmek Verb
birine yüksek değer vermek Verb
bir şeye değer biçmek hizmetlerine yüksek değer biçmek Verb