high yielder

  1. borsada
  2. yüksek verim getirmeyen ama fiyatı dalgalanan bir hisse senedi