hoard

  1. biriktirilmiş/saklanmış mal/eşya, define.
  2. biriktirmek, istif etmek, depo/stok etmek, ilerde kullanmak üzere (para yiyecek vb.) saklamak
altın define
mal istif etmek Verb
fıkra hazinesi
para hazinesi
erzak biriktirmek Verb
para biriktirmek Verb
biriktirmek Verb
stok yapmak Verb
hazine yığmak Verb