1. biriktirilmiş/saklanmış mal/eşya, define.
  2. biriktirmek, istif etmek, depo/stok etmek, ilerde kullanmak üzere (para yiyecek vb.) saklamak
altın define
mal istif etmek Fiil
fıkra hazinesi
para hazinesi
erzak biriktirmek Fiil
para biriktirmek Fiil
biriktirmek Fiil
stok yapmak Fiil
hazine yığmak Fiil