hoist with one's own petard

  1. kendi kazdığı kuyuya düşmüş