hold copy

  1. Verb düzeltmek
  2. Verb musahhihlik yapmak
  3. Verb bir metnin düzeltmelerini okumak