1. Fiil düzeltmek
  2. Fiil musahhihlik yapmak
  3. Fiil bir metnin düzeltmelerini okumak