hole up

  1. (a) (kış uykusuna yatan hayvan vb.) inine çekilmek, (b)
    argo gizlenmek, saklanmak, (polisten) kaçıp izini kaybetmek.