home consumption

  1. yerli tüketim
yerli tüketim değeri
memleket dahilinde kullanılmak üzere gümrük vergisinden muafiyet