home in

  1. Verb üssüne dönmek
  2. Verb (bomba) hedefine doğru düşmek
kır kesiminde yerleşmek Verb
(güdümlü mermi, uçak vb.) hedefe yönelmek, tam nişan almak, hedefine doğru (otomatik kumanda altında)
yol almak.
to home in on an enemy plane.
toplum içinde rahat hareket etmek Verb
yabancı bir dili iyi bilmek Verb
Kadının yeri evidir. Sentence
adalet ve içişleri alanlarında işbirliği
bir şeyi şüphe götürmeyecek şekilde açıklamak.
evde ücretsiz gösteri
evin mahremiyetinde
yeni bir eve rahatça yerleşme
zengin iken, parası pulu varken.