horny

  1. Adjective nasırlı, nasırlaşmış.
    horny hands.
  2. Adjective boynuzumsu, boynuz gibi, boynuza benzer.
  3. Adjective boynuzlu, boynuzu olan.
  4. Adjective şehvetli.