horse-trade

  1. Intransitive Verb kurnazca/sıkı sıkıya pazarlık yapmak.
sıkı pazarlık: çıkar sağlamak için kurnazca ve çekişe çekişe yapılan müzakere/görüşme.
a political horse trade. Noun