hothead

  1. Adjective öfkeli, hiddetli, çabuk kızan, çabuk parlayan.
  2. Adjective aceleci, telâşçı.