1. Sıfat öfkeli, hiddetli, çabuk kızan, çabuk parlayan.
  2. Sıfat aceleci, telâşçı.