house number

  1. ev numarası
  2. numara
  3. kapı numarası
kapı numarası