hue and cry

  1. Noun bağırış çağırış
  2. Noun (kaçan hırsızı/katili yakalamak için) çağrışma, bağrışma, halkın “tutun! yakalayın!” diye haykırması.
  3. Noun toplu halde bağırıp çağırma, gürültü koparma, toplu protesto.
    They raised a (great) hue and cry against the new rule.
yakalayın ” diye bağrışmak Verb
vergi tekliflerine karşı protesto etmek Verb