hurry over a task

  1. Verb bir görevi acele yerine getirmek