ice fog

  1. Noun buzlu sis: buz zerrelerinden oluşan sis.