identification

 1. Noun, Psychoanalysis özdeşim
 2. Noun hüviyet tespiti
 3. Noun kimlik tespiti
 4. Noun özdeşim
 5. Noun, Psychoanalysis özdeşleşme
 6. Noun tanı(n)ma, kimliğini/hüviyetini belirtme/tespit etme.
  identification of the dead body by the brother.
 7. Noun kimlik, hüviyet.
  He carries identification with him all the time.
 8. Noun, Sociology (bir toplumun değer ve çıkarlarını) benimseme/kabul etme.
 9. Noun (a) yakın duygusal ilgi duyulan kişiye/topluluğa ruhsal yönelim, (b) kendine başka bir kişi/grup karakteri
  vererek baskıdan kurtulmak veya duygularını tatmin etmekten ibaret zihnî mekanizma.
banka kimliği
temaslı tespiti Noun, Medicine
müşterinin kimliğinin tespiti Noun, Banking
kütük kimlikleme
kütük (dosya) belirleme
parmak izi teşhisi
parmak izi teşhisi
yolcu kredi mektubunda
yolcunun her kredi talebinde göstermekle yükümlü olduğu ve imza örneği ile kredi mektubu adedini gösteren kimlik
avuç içi kimlik belirleme Noun
yansıtmalı özdeşim Noun, Psychoanalysis
has maliyetle değerleme yöntemi
(radyo) adını belirten yayın anonsu
yaka kartı Noun, Management
yüzleştirme yoluyla teşhis
kimlik kartı, hüviyet (cüzdanı).
kimlik kartı kılıfı
kimlik reklamı (on saniye süreli radyo ya da televizyon reklamı
kimliğe ilişkin bilgi Noun
geminin kimliğini belirten boyutları Noun
asker kimlik madalyonu
(US) asker kimlik madalyonu
dost düşman tanıma Noun, Military
özellikle bir ürün üzerindeki tanıtıcı damga (mühür
yükün üzerinde (veya ambalajında) bulunması gerekli olan tanımlayıcı işaretler
alameti farika
tanıtma sosi
tanıtma işareti
kimlik numarası Noun
bir suçlunun teşhisi
temaslı tespiti Noun, Medicine
bir trafik kazasında ölen kişilerin kimliklerinin saptanması
bir haberin kaynağının tespiti
kimlik kartı, hüviyet (cüzdanı).
teşhis amacıyla yüzleştirme
(otomobil) plaka
(askerlik) künye
hava savunma tanıtma mıntıkası Noun
hayvan tanımlama kodu
hayvan kimlik sistemi
otomatik tanımlama sistemi Noun, Military
şirket kimlik kartı
T.C. kimlik numarası Noun, Public Administration
kişisel kimlik numarası Noun
vergi kimlik numarası, vergi numarası Noun, Management
vergi kimlik numarası, vergi numarası Noun, Management
araç tanıtım numarası Noun, Transport
LRIT Proper Name, Maritime Traffic