identity disk

  1. üzerinde askerin kimliği yazılı madalyon