imagine oneself in another's position

  1. Verb kendini başka birinin mevkiinde farz etmek
  2. Verb kendini başka birinin mevkinde farzetmek