immoral contract

  1. ahlaka aykırı akit (edimlerinin konusu ahlak kurallarına aykırı olan sözleşme