immunity bath

  1. (US) tanık herhangi bir suçu itiraf ettiğinde
  2. gelecekte bundan yargılanmamasını sağlayan dokunulmazlık izni