impeach

  1. (yüksek devlet memurunu) suçlama(k)/itham (etmek), mahkemeye verme(k), yüce divana sevketme(k).
    impeach
    a judge for taking bribes.
  2. hakkında şüphe gösterme(k), suizan besleme(k), doğru olmadığını iddia etme(k).
    impeach the testimony
    of a witness. impeach someone's motives.
rüşvet aldığı için bir hâkim aleyhine kovuşturma açmak Verb
bir devlet memuru aleyhine (yolsuzluk iddiasıyla) kovuşturma açmak Verb
(US) bir tanığı reddetmek Verb
bir suç ortağını suçlamak Verb
bir tanıklığı şüphe konusu yapmak Verb
birinin gerçeklerini şüphe konusu yapmak Verb
birini vatan hainliğiyle suçlamak Verb
birini suç ile itham etmek Verb
davalının mülkiyet hakkına itiraz etmek Verb