1. (yüksek devlet memurunu) suçlama(k)/itham (etmek), mahkemeye verme(k), yüce divana sevketme(k).
    impeach
    a judge for taking bribes.
  2. hakkında şüphe gösterme(k), suizan besleme(k), doğru olmadığını iddia etme(k).
    impeach the testimony
    of a witness. impeach someone's motives.
rüşvet aldığı için bir hâkim aleyhine kovuşturma açmak Fiil
bir devlet memuru aleyhine (yolsuzluk iddiasıyla) kovuşturma açmak Fiil
(US) bir tanığı reddetmek Fiil
bir suç ortağını suçlamak Fiil
bir tanıklığı şüphe konusu yapmak Fiil
birinin gerçeklerini şüphe konusu yapmak Fiil
birini vatan hainliğiyle suçlamak Fiil
birini suç ile itham etmek Fiil
davalının mülkiyet hakkına itiraz etmek Fiil