impoverish a people

  1. Verb bir halkı yoksullaştırmak