in a measure

  1. bir dereceye kadar, kısmen.
geniş ölçüde.
büyük çapta