in concert

  1. birlikte, bir arada, beraber, anlaşarak, âhenkle, elbirliği/işbirliği ile.
    The thief and the insurer
    acted in concert.
    in concert with (someone): (birisi ile) müştereken/ortaklaşa/beraberce/anlaşarak.
aynı yatırım hedefine ulaşmak amacıyla birlikte hareket eden iki ya da daha çok sayıda yatırımcının açtığı dava
hep birlikte
ittifakla
ağız birliği etmek Verb
biriyle birlikte hareket etmek Verb
biriyle birlikte hareket etmek Verb