in detail

  1. Adverb ayrıntılı olarak
  2. Adverb ayrıntılı bir şekilde
  3. Adverb tafsilatlı olarak
  4. Adverb tafsilatıyla (outdated)
  5. ayrıntılarıyla, ayrıntılı olarak, (bütün) teferruatiyle, mufassalan, (bütün) tafsilâtiyle.
    She described
    inside of the plane in detail.
bir konuyu ayrıntılarıyla görüşmek Verb
tafsilat vermek Verb
ayrıntılarıyla açıklamak Verb
bir mektubu bütün ayrıntılarıyla anlayamamak Verb
ayrıntılarla belirtmek Verb