in one's own right

  1. haklı olarak, hakkını/yetkisini kullanarak, müstakilen, kendi başına.
    possess something in one's own
    right: re'sen hak sahibi olmak.