in terms of praise

  1. övücü sözcüklerle
  2. sitayişkâr olarak