in the lump

  1. toptan, götürü, topyekûn, hep birden yekten, ayrıcasız, istisnasız.
toptan satın almak Verb
götürü ödenek
götürü ödemek Verb
defaten ödemek Verb
götürü satın alma
toptan satmak Verb
bir şeyi toptan satmak Verb
üzüntüden boğazı tıkanmak/düğümlenmek, tıkanır gibi olmak.