in the same breath

  1. bir solukta, birdenbire, ânide, hemen, akabinde, hemen ardından, hem … hem de.
    She lost her temper
    and apologized in the same breath: Hem öfkelendi hem de özür diledi (Öfkelenmesi ile özür dilemesi bir oldu).