incidence angle

  1. Noun, Transport yaklaşma açısı
geliş açısı.