inclined

 1. Adjective meyilli
 2. Adjective mütemayil
 3. Adjective
  inclined to: istekli, arzulu, mütemayil, hazır, âmade.
  be inclined (to do sth): (bir şey
  yapmayı) canı istemek, temayül göstermek, huyu olmak.
  He's inclined that way: Onun huyu böyledir.
  feel inclined (to do sth): canı istemek.
  not to feel inclined: canı istememek, yanaşmamak.
  He was inclined to stay: Onun canı (evde) kalmak istiyordu.
  I'm inclined to get tired easily: Çabuk yoruluyorum.
  I'm inclined to work hard: Sıkı çalışmaya hazırım.
  I'm inclined to agree with you: Seninle aynı fikirdeyim.
 4. Adjective eğik, eğilmiş, meyilli, mail, yatık, yatkın.
 5. Adjective yetenekli, müstait, müsait.
ihracata yönelik
içinden öyle gelmek yorsa
istediğiniz şekilde ödeme
(a) eğik düzlem, (b) incline 9 (a).
meyyal
satın almaya niyetli
hayalperest
eğimli
meyletmek Verb
(fiyatlar) düşmeye yüz tutmak Verb
(piyasa) durgunlaşmaya yüz tutmak Verb
birine karşı yakınlık duymak Verb