incontestable evidence

  1. nakzedilemeyecek delil
  2. su götürmez delil