incorporated body

  1. kurum
kayıt zorunluluğu
bir parselin bir araziye katılması
bir devletin sınırları içine şu veya bu yolla katılan toprak
bir şehrin belediyeleşmesi
(şirket) kuruluş vergisi