independent and impartial court

  1. Noun, Law bağımsız ve tarafsız mahkeme