infinity

  1. Noun sonsuzluk, sınırsızlık, namütenahilik.
  2. Noun sonsuz/sınırsız/namütenahi şey.
  3. Noun sonsuz uzay/zaman/çokluk.
  4. Noun sonsuz uzaklık/miktar/sayı.
  5. Noun çok büyük miktar.
  6. Noun, Mathematics sonsuzluk, sürgit: sınırsız olarak artan bir seri/işlev vb.'nin ereyi/limiti. (∞ simgesi ile gösterilir).
sonsuzluk havuzu Noun, Architecture
sonsuza ayarlamak Verb