informal investigation

  1. resmi olmayan araştırma
  2. gayri resmi tahkikat