initial speed

  1. başlangıç sürati
  2. başlagıç sürati