insane person

  1. Noun akıl hastası
  2. temyiz kudreti olmayan şahıs
bir akıl hastasını hastaneye kapatmak Verb
bir akıl hastasını zarar vermeyecek duruma getirmek Verb